logo

Hyvinvointialueen kotihoidon asiakasmaksulaskuri säännöllisen kotihoidon asiakasmaksun ja palvelusetelin arvon arviointiin.

Kotihoito voidaan järjestää hyvinvointialueen omana toimintana tai palvelusetelillä.
Palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen kokonaisvaltaiseen arviointiin ja palveluiden myöntämisperusteisiin.

Kotihoidosta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun tuntimäärän sekä tulojen ja perheen koon mukaan. Pääsääntöisesti palvelusetelin voi saada palvelutarpeeseen, joka on alle 30 tuntia kuukaudessa.

Tällä laskurilla voi arvioida, kuinka paljon kotihoito maksaa kuukaudessa hyvinvointialueen tuottamana kotihoitona tai minkä suuruisen palvelusetelin asiakas voi saada ja minkä suuruinen omavastuu jää itsemaksettavaksi. Laskurin arvio on suuntaa antava.

Hyväksyttyjen palveluntuottajien hinnat löytyvät www.parastapalvelua.fi -sivulta. Aloita valitsemalla paikkakunnaksi Pohjois-Savon hyvinvointialue tai saamasi palvelusetelin numero, klikkaa Hae ja sen jälkeen valitse palvelu Kotihoito. Valitse palvelualue asuinalueesi mukaan (esimerkiksi Kotihoito eteläinen, läntinen, keskinen, koillinen tai pohjoinen), jolloin vertailussa näkyy vain oman asuinalueesi hyväksytyt palvelusetelituottajat.

Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksua määriteltäessä huomioidaan palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön tulot: veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot (esim. hoitotuki sisältäen veteraanilisän, ylimääräinen rintamalisä, elatusapu ja –tuki) ja metsätulo.

Molempien samassa taloudessa asuvien puolisoiden saadessa kotihoitoa, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlasketun palvelumäärän ja puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen mukaan.

Bruttotulot, pariskunnan osalta yhteenlasketut tulot € :


Tuntimäärä, joka kotona tarvitaan palvelua kuukaudessa :
h min

Perheenjäsenten määrä:

Mikäli perheenjäsenten määrä on suurempi kuin 6, ota yhteyttä palveluohjaukseen asiakasmaksun arvioinniksi.

Palveluntuottajan tuntihinnat sekä lisätietoa palveluseteleistä löydät sivulta www.parastapalvelua.fi
Palveluntuottajan tuntihinta:


Palveluntarve:
Ma-PeMa-Su

Syöttämäsi tulot on €

Syöttämäsi tuntimäärä on h min kuukaudessa

Syöttämäsi perheenjäsenten määrä on

Arvioitu kotihoidonmaksu hyvinvointialueen kotihoidon tuottamana palveluna : 0,00 €/kk

Arvioitu yksityisen kotihoidon asiakasmaksu eli omavastuuosuus, palvelusetelillä tuotetussa palvelussa : 0,00 €/kk, 0,00 €/h

Asiakkaan palvelusetelin arvo, jonka hyvinvointialue maksaa yrittäjälle : 0,00 €/kk, 0,00 €/h